Умови користування

Викладені нижче Умови користування Сайтом визначають правила використання Користувачем матеріалів та сервісів Сайту (далі – «Умови»). Використовуючи Сайт або отримуючи до нього доступ будь-яким способом, Ви погоджуєтесь з цими Умовами.

1. Загальні умови

1.1. Дані Умови є публічною офертою. Умови поширюються на всіх Користувачів Сайту: як на Користувачів, що не мають облікового запису на Сайті (незареєстрованних Користувачів), так і на Користувачів, що мають обліковий запис (зареєстровані Користувачі). Під обліковим записом розуміється сукупність інформації про Користувача й даних авторизації (логін, пароль тощо).
1.2. Дані, надані Користувачем, регулюються Політикою конфіденційності та захисту персональних даних (далі – «Конфіденційність») за посиланням: Політика конфіденційності
1.3. Даний Сайт належить та управляється Громадською спілкою «Центр космічних ініціатив» (далі – Адміністрація), адреса електронної пошти якої: info@sic.org.ua.

2. Авторські права та інші права на інтелектуальну власність

2.1. Усе інформаційне наповнення нашого веб-сайта, зокрема тексти, зображення, графіка, звукові файли і відео файли є власністю Громадської спілки «Центр космічних ініціатив», якщо не зазначено інше. Інформаційне наповнення, захищене авторським правом, може використовуватися без явного дозволу лише в особистих цілях, тобто не в суспільних або комерційних цілях (завантажені файли, копії). Зміни, переклади або інше редагування чи обробка інформаційного наповнення допускаються лише з попереднього письмового дозволу Громадської спілки «Центр космічних ініціатив».
2.2. Не дозволяється несанкціоноване чи неправомірне використання зареєстрованих товарних знаків чи логотипів Громадської спілки «Центр космічних ініціатив».
2.3. Користувач, що надає каналами Сайту будь-яку інформацію, яка містить об’єкти інтелектуальної власності, включаючи, але не обмежуючись, текст, графічні зображення, аудіо та відео продукцію, комп’ютерні програми, бази даних, знаки для товарів і послуг тощо, гарантує, що завантаження на Сайт, копіювання й використання даної інформації та/або об’єктів інтелектуальної власності, що містяться в ній, не буде порушувати прав третіх осіб.
2.4. Надаючи інформацію, що містить об’єкти інтелектуальної власності, Користувач безоплатно надає Адміністрації права на ці об’єкти інтелектуальної власності, зокрема на відтворення, модифікацію, адаптацію й публікацію інформації та об’єктів інтелектуальної власності, що містяться в ній.
2.5. Використання Сайту не надає Користувачеві прав або ліцензій на будь-яке використання будь-яких знаків для товарів і послуг, об’єктів авторського права чи суміжних прав, об’єктів промислової власності чи інших об’єктів інтелектуальної власності.
2.6. Сайт є об’єктом авторських прав виключно Адміністрації, який захищається чинним законодавством України та цими Умовами.
2.7. Порушення авторських прав чи інших прав на інтелектуальну власність може мати правові наслідки відповідно до цивільного і/чи кримінального законодавства.

3. Обмеження відповідальності

3.1. Даний Сайт може містить гіпертекстові посилання на веб-сайти інших організацій та компаній. Громадська спілка «Центр космічних ініціатив» не дає гарантій і не несе відповідальності за незаконне інформаційне наповнення або інші порушення законодавства на веб-сайтах третіх сторін.
3.2. Інформація, розміщена на даному Сайті, була зібрана та перевірена з належною мірою відповідальності. Проте Громадська спілка «Центр космічних ініціатив» не несе відповідальності за її актуальність, точність, повноту і/чи якість.
3.3. Користувач самостійно відповідає за наслідки використання даного Сайта і завантаження даних. Громадська спілка «Центр космічних ініціатив» не несе відповідальності за збитки, зокрема за збитки, заподіяні файлам даних, апаратному та/чи програмному забезпеченню користувача, зазнаний в результаті таких дій.

4. Користувач Сайту

4.1. Користувач погоджується не чинити дій, які можуть розглядатись як такі, що порушують законодавство України або норми міжнародного права, в тому числі у сфері інтелектуальної власності, авторських/або суміжних прав, а також будь-яких дій, які призводять або можуть призвести до порушень роботи Сайту та його сервісів.
4.2. Користувачеві заборонено:
4.2.1. Створювати декілька облікових записів на Сайті, якщо фактично вони належать одній і тій самій особі;
4.2.2. Надавати в користування свій обліковий запис та/або логін і пароль від свого облікового запису третім особам;
4.2.3. Використовувати будь-які комп’ютерні програми для автоматизованого збору інформації на Сайті;
4.2.4. Використовувати будь-яке програмне забезпечення, алгоритм чи електронну систему або здійснювати інші дії, які дозволяють втрутитись у роботу Сайту або створити надзвичайне навантаження на нього;
4.2.5. Здійснювати незаконний збір, систематизацію, зберігання або поширення персональної інформації інших Користувачів;
4.2.6. Намагатися одержати доступ до облікового запису та/або логіну й паролю іншого Користувача будь-яким способом, включаючи, але не обмежуючись, шляхом обману, зловживання довірою, підбору логіна й пароля.
4.3. Користувач самостійно відповідає за будь-яке використання наданої на Сайті інформації, в т. ч. перед третіми особами за свої дії або бездіяльність при використанні Сайту.
4.4. Якщо Користувачем не доведене зворотне, будь-які дії, здійснені з використанням його облікового запису та/або його логіна й пароля, вважаються здійсненими цим Користувачем.
4.5. За порушення положень даних Умов, Адміністрація Сайту має право без попереднього повідомлення блокувати доступ Користувача до Сайту та/або видалити його обліковий запис.

5. Адміністрація Сайту

5.1. У зв’язку з постійними технічними та юридичними інноваціями Адміністрація Сайту зобов’язана періодично коректувати та/або оновлювати Умови користування Сайтом. У зв’язку з цим Користувачу необхідно перевіряти дану сторінку при кожному відвідуванні Сайту. Останнє оновлення було здійснено у вересня 2018 року.
5.2. Бездіяльність зі сторони Сайту у разі порушення будь-ким з Користувачів положень даних Умов не позбавляє Адміністрацію права вживати подальші відповідні дії для захисту своїх інтересів та авторських прав на матеріали Сайту, що охороняються у відповідності до законодавства та цих Умов.
5.3. Сайт надається «як є». Адміністрація не гарантує відповідність Сайту цілям і очікуванням Користувача, його безперебійну й безпомилкову роботу, а також схоронність облікового запису Користувача й інформації, що розміщена Користувачем на Сайті.
5.4. З метою поліпшення якості роботи Сайту, отримання відповідей на запитання Користувача, Користувач може звернутися до Адміністрації за наданими Сайтом каналами комунікацій.

6. Інші умови

6.1. Використання матеріалів та сервісів Сайту, а також відносини між Адміністрацією Сайту й Користувачем, що виникають у зв’язку з використанням Сайту, регулюються нормами чинного законодавства України та цими Умовами.
6.2. Кожна сторона незаперечно погоджується з тим, що відповідні суди України мають виняткову юрисдикцію відносно будь-яких претензій, спорів або розбіжностей, що стосуються Умов користування Сайтом.
6.3. Визнання судом будь-якого положення Умов недійсним або таким, яке не підлягає виконанню не робить інші положення Умов недійсними.